Novinky
1.10.2018
Implementace systému plánování rozvozů na VKS v ZS Dynín
1.3.2019

Implementace IS WES ve společnostech :
Hanácká zemědělská a.s.
Agrosystém-Pohořany s.r.o.

 
 
Hledej
 
Kontakt
ZZNet, s.r.o.
Na Klikovce 367/7
140 00 Praha 4
tel: +420 230 234 588
              604 797 384
email: zznet@zznet.cz
na mapě

 

Výroba krmných směsí

je jedním ze základních procesů v podnicích typu ZZN, proto je mu dlouhodobě věnována velká pozornost i ze strany dodavatelů softwaru. Výsledkem je komplexní řešení, které charakterizuje následující schéma.

 

  • tvorba a úprava receptur
    Receptura je předpis, který určuje procentuální zastoupení jednotlivých komponentů v krmné směsi. Sestavení receptury probíhá v programu Animix na základě uživatelsky zadaných parametrů (detailněji v oddílu Animix).
Příkaz k výrobě

         Příkaz k výrobě vychází z receptury - zjednodušeně řečeno je to receptura s doplněným požadovaným množstvím. Jednotlivé příkazy k výrobě jsou evidovány v Animixu, kde je také možno sledovat jejich stav. V přehledu příkazů k výrobě jsou jednotlivé záznamy barevně odlišeny podle stavu :

  • založen
  • uvolněn
  • vyroben
  • stornován
  • převzat na sklad

Jakmile je příkaz k výrobě sestaven a uvolněn (vědomý krok obsluhy - příkaz k výrobě je připraven, tedy mu je nastaven příznak "uvolněno pro výrobu") dochází k

Software, který ovládá strojní zařízení výrobny (řeší dodavatelé výrobních technologií), si z databáze přečte v Animixu připravený příkaz k výrobě a zařadí do své výrobní fronty. Hotový výrobek se většinou minimálně v množství může odlišovat od hodnot , které jsou dány v příkazu k výrobě, výjimkou nejsou ani záměny komponentů, ke kterým v reálném provozu na výrobně může docházet. Řešení, které jsme vyvinuli ve spolupráci s dodavateli technologických zařízení   (viz. oddíl Partneři) nám umožňuje

         Oba tyto kroky probíhají automaticky bez zásahu obsluhy a jsou realizovány buď službou běžící na pozadí (ve stanovených intervalech kontroluje údaje z výroby), nebo se provádí na vyžádání obsluhy - skladového účetního (na stisk tlačítka se provede kontrola nově dokončené výroby).

Čtění ůdajů z výroby

Následuje

          Zde opět platí, že zápis probíhá automaticky bez zásahu uživatele. Dokončená výroba s doplněnými skutečnými hodnotami se spáruje s příkazem k výrobě (ten je v Animixu barevně odlišen, takže obsluha má okamžitý přehled) a je připravena k realizaci skladových operací, tedy :

Výrobní příkaz (nezaměňovat s příkazem k výrobě) je doklad, který odepisuje suroviny ze skladu a zároveň naskladňuje hotový výrobek. Lze ho pořídit v automatickém režimu :

          Vzhledem k tomu, že např. nemusí být aktuálně v databázi k dispozici všechny komponenty (z hlediska databáze ještě nebyly naskladněny i když v okamžiku výroby byly reálně k dipozici) je možno programový modul, který popsané realizuje,nastavit tak, aby problematické případy ponechal "ve frontě". Nebo je možno v této frontě ponechat veškerou          realizovanou výrobu. Pak může následovat

    Variant pořízení výrobního příkazu je více. Výše popsaná varianta je nejkomplexnějším a z hlediska minimalizace chybovosti i nejčistším řešením úlohy. Je však možno vycházet jen z receptury a doplňovat ručně množství výrobku - například pokud v důsledku výpadku sítě nelze komunikovat s databází výroby. Stejně tak je možno realizovat přebírání údajů z výroby přes textové soubory - v případě, že software ovládající výrobnu neumí komunikovat na úrovni databáze.

    Výsledkem je však vždy stejný výrobní příkaz, který provádí standartní operace nad tabulkou zásob - odepíše ze skladu komponenty a připíše výrobek, který je následně vyskladněn a vyfakturován.

Podklad pro výrobní příkaz

 

receptury VP prevzeti_z_vyroby doklad_vp vyroba zapis_z_vyroby pozn_1 pozn_2