Novinky
1.10.2018
Implementace systému plánování rozvozů na VKS v ZS Dynín
1.3.2019

Implementace IS WES ve společnostech :
Hanácká zemědělská a.s.
Agrosystém-Pohořany s.r.o.

 
 
Hledej
 
Kontakt
ZZNet, s.r.o.
Na Klikovce 367/7
140 00 Praha 4
tel: +420 230 234 588
              604 797 384
email: zznet@zznet.cz
na mapě

 

Sbíraný vzorek - laboratorní list

    Modul Váha a Laboratoř je popsán v samostatném oddílu na domovské stránce, níže je uveden popis řešení, které umožňuje jednoduše a komplexně postihnout příjem (výdej) komodity, od jejího zvážení a zpracování vzorku v laboratoři, přes příjem (výdej) až po zaúčtování na sklad a případnou fakturaci.

  • vystavení vážního listu a stanovení operativních jakostních znaků

          Vážní list je prvotním dokladem, který nese informaci o druhu komodity, sadě operativních jakostních znaků (typicky vlhkost), údaje o partnerovi , vozidle atd. Stanovení hodnot operativních jakostních znaků umožní kromě určení vykládky také naskupinování vážních listů, které "patří k sobě" (jsou na stejného partnera, mají podobné hodnoty jakostních znaků). Pak lze provést

  • sestavení tzv. sbíraného vzorku na jehož základě vznikne laboratorní list (zpracováním vzorku v laboratoři)

          Laboratorní list obsahuje přesné údaje naměřené v laboratoři, tyto údaje mohou být zadávány ručně, nebo jsou načítány automaticky přes rozhraní přístroje (spolupáce s dodavateli laboratorních přístrojů viz. záložka Partneři). Na tisku laboratorního listu je kromě laborovaných hodnot vidět také seznam použitých vážních listů.

 

Protože laboratorní list obsahuje většinu údajů, které jsou potřebné pro příjem (výdej) na sklad poslouží k

  • převzetí do skladu

          při volbě Převzít z podkladu - Laboratorní list se zobrazí nabídka dokončených a uvolněných laboratorních listů ve dvou krocích, nejdříve výběr partnera a následně výběr laboratorních listů, které jsou pro něj k dispozici :

Nabídka partnerů
 
Nabídka laboratorních listů

pak je možno realizovat skladovou operaci včetně hmotnostních či cenových přepočtů  a případně  může následovat

  • fakturace

          V závislosti na nastavení systému je možno všechny související doklady (vážní listy, laboratorní listy,  výdejka, daňový doklad - faktura) automaticky ukládat ve formátu pdf. To pak umožňuje

  • odeslání kompletní dokumentace v jednom souboru

    je nabídnut dialog, ve které lze vybrat, co vše se odešle
Nabídka příloh

zákazník tak může obdržet kromě daňového dokladu a výdejky také laboratorní list spolu se zdrojovými vážními listy a to vše v jednom souboru a na jeden stisk tlačítka bez nutnosti dohledávat související dokumenty v různých agendách.