Novinky
1.10.2018
Implementace systému plánování rozvozů na VKS v ZS Dynín
1.3.2019

Implementace IS WES ve společnostech :
Hanácká zemědělská a.s.
Agrosystém-Pohořany s.r.o.

 
 
Hledej
 
Kontakt
ZZNet, s.r.o.
Na Klikovce 367/7
140 00 Praha 4
tel: +420 230 234 588
              604 797 384
email: zznet@zznet.cz
na mapě

 

Noční zpracování a zálohování dat

Zálohování dat je jednou ze základních úloh, které musí být v rámci provozu informačního systému řešeny. Vzhledem k tomu, že tato úloha má charakter pravidelného opakování, byl v IS WES vyvinut modul, který zálohování realizuje automaticky. Může běžet jako služba na pozadí nebo jako aplikace v čekacím režimu, stejně tak ale může být spuštěn interaktivně na vyžádání obsluhy.  Pro potřeby podniků s více detašovanými pracovišti, jejichž komunikaci s centrálou podniku nelze řešit terminálovým připojením, byl modul rozšířen o zpracování obousměrných datových přenosů. Postupem času se nabídka rozšířila i o úlohy, které nesouvisí s datovými přenosy, ale svým charakterem jsou vhodné pro opakované (každodenní) zpracování bez zásahu uživatele.
V čekacím režimu je seznam úloh spuštěn ve stanovený čas s tím, že je dodrženo pořadí úloh a z důvodu možných logických vazeb mezi úlohami lze nastavit jak se má zpracování chovat v případě, že předešlá úloha neskončila úspěšně.

Plánovač úloh


U jednotlivých úloh lze nastavit paramety vyplývající z jejich charakteru, definice úlohy která exportuje data za nějaké časové období může vypadat např. takto

Detail úlohy

Kromě určení jaká data a z jaké databáze se mají exportovat, je definován cílový adresář s možností následného odeslání souboru na předdefinovanou mailovou adresu (nebo seznam adres) a to jak za pomoci mail klienta nebo přes SMTP server, nebo odeslat kopii na ftp server.
Všechny akce jsou důsledně protokolovány s možností automatického odeslání kompletního protokolu (nebo jen sumáře) na předdefinované adresy.

Konfigurace

Kromě úloh, které obstarávají datové přenosy, lze v nočním zpracování realizovat

  • kontrolu katalogu partnerů na insolvenční rejstřík a registr plátců DPH
  • import kurzového lístku pro nastavené měny
  • spuštění libovolného externího programu
  • výpočet a export obsáhlých reportů (výsledek pak lze použít tak jak je popsáno v oddílu Kontingenční tabulky)
  • zálohování souborů (adresářové struktury)