Novinky
1.10.2018
Implementace systému plánování rozvozů na VKS v ZS Dynín
1.3.2019

Implementace IS WES ve společnostech :
Hanácká zemědělská a.s.
Agrosystém-Pohořany s.r.o.

 
 
Hledej
 
Kontakt
ZZNet, s.r.o.
Na Klikovce 367/7
140 00 Praha 4
tel: +420 230 234 588
              604 797 384
email: zznet@zznet.cz
na mapě

 

Workflow

Modul umožňuje jednoduchýn a elegantním způsobem řešit oběh došlé faktury v podniku od jejího zaevidování přes proces potvrzení zodpovědnými pracovníky po příkaz k úhradě. Stačí naskenovat originální podobu došlé faktury, přidat ji do databáze jako přílohu k záznamu a v dialogu (viz. níže) zaškrtnout přídání do workflow

Uložení přílohy

 

Následuje výběr šablony, která určuje strukturu a pořadí úkonů vedoucích k potvrzení faktury

Výběr šablony

 

Výsledkem je zápis do workflow, u kterého jsou na základě definice šablony předvyplněny všechny potřebné údaje.
Jedná se o :

  • seznam úkonů s přiřazením zodpovědného pracovníka (nebo více pracovníků, možná volba "stačí jeden" nebo "musí všichni"
  • pořadí těchto úkonů (nebo volba "nezáleží na pořadí")
  • průběžný stav úlohy

Všechny tyto údaje může interaktivně měnit garant úlohy, který může také celou úlohu potvrdit aniž by čekal na dílčí vyjádření.

Detail úlohy

V tuto chvíli je úloha zaevidována a čeká na vyřízení. Modul, který běží na pozadí upozorňuje pracovníky (v závislosti na nastavení časových intervalů kontroly a filtru úloh), že mají novou úlohu k vyřízení. V případě, že je nalezena nová nevyřízená úloha, se po vizuálním upozornění otevře rozhraní, které zobrazuje seznam všech úkolů k vyřízení

Uživatelské rozhraní

z tohoto rozhraní je možno zobrazit jak naskenovaný originál došlé faktury tak i její obraz v systému WES včetně účetních předkontací.