Novinky
1.10.2018
Implementace systému plánování rozvozů na VKS v ZS Dynín

1.3.2019

Implementace IS WES ve společnostech :
Hanácká zemědělská a.s.
Agrosystém-Pohořany s.r.o.

1.3.2023
Implementace IS WES - ANIMIX
ve společnosti
Zemědělská společnost Petřín s.r.o.

1.10.2023
Implementace IS WES - NOVČ
ve společnosti
MSK Kroměříž a.s.
 
Hledej
 
Kontakt
ZZNet, s.r.o.
Na Klikovce 367/7
140 00 Praha 4
tel: +420 230 234 588
email: zznet@zznet.cz
na mapě

 

Prodejna

Modul Prodejna je řešením pro vedení skladu s důrazem na rychlost a jednoduchost operací specifických pro pokladní prodej.


Umožňuje evidovat

 • zásoby materiálu a jeho pohyby včetně vystavení daňových dokladů
 • materiál v rámci skladových buněk (regálů)
 • šarže, rozměry, cenové hladiny (až do úrovně dle partnerů)
 • kód spotřební daně, kód přenosu DPH
 • čárový kód
 • obraty dle odběratelů a dodavatelů
 • objednávky materiálu včetně přehledu jejich plnění
 • materiálové soupisky včetně jejich postupného plnění a následné fakturace
 • ADR - dle evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

Umožňuje vystavovat

 • výdejky a příjemky (interní i externí)
 • daňové doklady (faktury i za hotové) v jednom kroku s výdejkou
 • výdejové doklady v režimu rychlého vystavení - vhodné pro rychlý pokladní prodej
 • pokyny pro přepravu dle ADR

Komunikuje s

 • pokladnou
 • zákaznickým displejem se zobrazením celkové a placené částky, částky k vrácení
 • výdejovými stojany PHM

Náhledy obrazovek

Přehled záznamů zásob na kartách umožnuje třídění, vyhledávání, filtraci a v jednom okně zobrazuje detailní informace o zvolené kartě materiálu. Po přepnutí do režimu oprav se zpřístupní všechny položky včetně cenových hladin, minimálních, maximálních a stop stavů,počtu objednaných či rezervovaných kusů a mnoha dalších údajů.

Stav zásob - přehled
Stav zásob - detail

 

 

V režimu rychlého prodeje je umožněn rychlý výběr prodávané položky (výběrem z lístkovnice nebo přes čárový kód) s doplněním množství a průběžným zobrazením dílčích i celkové částky. Po uložení dokladu a tisku účtenky se program nastaví zpět na další doklad.