Novinky
1.10.2018
Implementace systému plánování rozvozů na VKS v ZS Dynín

1.3.2019

Implementace IS WES ve společnostech :
Hanácká zemědělská a.s.
Agrosystém-Pohořany s.r.o.

1.3.2023
Implementace IS WES - ANIMIX
ve společnosti
Zemědělská společnost Petřín s.r.o.

1.10.2023
Implementace IS WES - NOVČ
ve společnosti
MSK Kroměříž a.s.
 
Hledej
 
Kontakt
ZZNet, s.r.o.
Na Klikovce 367/7
140 00 Praha 4
tel: +420 230 234 588
email: zznet@zznet.cz
na mapě

 

Autodoprava

umožňuje

 • pořízení dokladů o dopravních výkonech (záznam o provozu vozidla neboli stazka) včetně automatického výpočtu přepravného podle řady volitelných kriterií (za km, přepravenou tunu, normohodinu, nakládku, vykládku atd. nebo podle jednopásmového či  dvoupásmového ceníku). Automatický výpočet normované spotřeby PHM  v zimní i letní normě
 • sledování nákladů na provoz vozidel  (PHM, materiál, práce, mzdy, odpisy …)
 • evidenci objednávek, příkazy k jízdě, servisní deník vozidla
 • automatické generování faktur dopravních výkonů včetně dobropisování a vrubopisování s možností výběru z mnoha předloh formulářů faktur včetně cizojazyčných, možnost uživatelské úpravy formulářů
 • tvorbu výkazů a přehledů pro sledování normované a skutečné spotřeby PHM, tržeb podle pracovníků a vozidel, výkonů podle odběratelů a substrátů, statistiky, nákladů na vozidlo,atd. Všechny sestavy je možno uživatelsky přizpůsobit.
 •  generování podkladů pro mzdy řidičů a závozníků, pracovní výkazy s možností exportu do excelu.
 •  výpočet a sledování silniční daně, tvorbu formuláře silniční daně
 •  sledování čerpání na CSS karty  
 •  intergraci do účetnictví( podle vlastního katalogu účetních předkontací), DPH i saldokonta
 •  tvorbu a aktualizacu katalogu vozidel a jejich druhů a typů, pracovníků, substrátů, nákladových položek a dalších.
 •  hlídat termíny (např. STK) ,ujeté km, spotřebu PHM