Novinky
1.10.2018
Implementace systému plánování rozvozů na VKS v ZS Dynín

1.3.2019

Implementace IS WES ve společnostech :
Hanácká zemědělská a.s.
Agrosystém-Pohořany s.r.o.

1.3.2023
Implementace IS WES - ANIMIX
ve společnosti
Zemědělská společnost Petřín s.r.o.

1.10.2023
Implementace IS WES - NOVČ
ve společnosti
MSK Kroměříž a.s.
 
Hledej
 
Kontakt
ZZNet, s.r.o.
Na Klikovce 367/7
140 00 Praha 4
tel: +420 230 234 588
email: zznet@zznet.cz
na mapě

 

Animix - optimalizace krmných směsí

umožňuje

 • vytvořit optimální složení receptury krmné směsi, které bude při minimální ceně splňovat požadované nutriční hodnoty.
 • svou koncepcí snadný přístupu k práci s komponenty, recepturami, normami, skupinami, bilancemi, základními katalogy a katalogy doplňkových a nežádoucích látek a využívá vlastního katalogu živin a katalogu měrných jednotek
 • použití jak samostatně tak i ve vazbě na sklad surovin a výrobu

nabízí

 • parametrizaci programu (cenové přirážky, identifikace směsí pro deklarace)
 • volbu výstupů pro každý PC (měrné jednotky, typy cen komponentů, počty desetinných míst pro ceny, obsah živin a procentní obsahy)
 • zařazení až 40 živin do optimalizačního výpočtu
 • kalkulaci vztahu mezi objemem výroby a ziskem při pohybu cen jednotlivých surovin
 • porovnání vybraných komponentů v živinách, porovnání vybraných variant v procentickém zastoupení komponentů i v živinách
 • stanovení bilanční spotřeby surovin
Komponent
Bilance
 • zobrazení vztahu ceny k obsahu jednotlivých živin (poměr cena/ živina) u všech komponentů
 • sledování zastoupení komponentů ve variantách a sledování zastoupení variant v bilancí
 • vypracování deklarace u každé varianty KS (ve 3 modifikací) i deklarace KS použité jako medikované krmivo
 • tvorbu ceníku směsí podle potřeby
 • využití koeficientů stravitelnosti živin
 • možnost náhled do stavu zásob surovin skladového hospodářství NOVČ (podle středisek)
 • tisk základních tiskových výstupů v grafické úpravě
 • ukládání čárového kódu jako součásti každé deklarace
 • sestavení a tisk "Tvrzení"
 • sestavení a tisk "Listu produktu"
Tvrzení
List produktu
 • tisk deklarací v mnoha různých formátech
Standartní deklarace

 

2 x na stránku

 

4 x na stránku

 

Deklarace s upozorněním

 

S medikací

 

S medikací 4 x na stránku

 

a jazykových mutacích

Deklarace slovensky

dovoluje

 • vystavení předpisu k výrobě krmných směsí s využitím optimalizovaných receptur
Předpis k výrobě
 • propojení s výrobní technologií - zobrazení aktuálně vyrobených a čekajících předpisů k výrobě
 • sledování výroby, kalkulaci spotřeby komponentů
 • stanovení množstevních a cenových srážek a přirážek za jakostní ukazatele stanovené uživatelem
   

Náhledy obrazovek

 

Receptury jsou zatříděny do skupin a mohou mít více variant

Varianty receptur
Detail receptury

 

Ke každé receptuře je možno sestavit deklaraci a vytisknout ji v mnoha různých variantách i jazykových mutacích, případně i jako součást vážního listu

Deklarace
Náhled deklarace